NOHO Tournament Manager 2.0

NOHO Tournament Manager 2.0

NOHO Software – Shareware – Windows
The NOHO Tournament Manager can help you manager your single and double elimination tournaments for up to 128 teams or players. Features include optional randomization of players, automatic assignment of byes, highlighted matches, location assignment, full player names, pay out calculator, save to disk, open from disk, and bracket printing. NOHO Tournament Manager can also manage an unlimited amount of tournaments simultaneously!

Tổng quan

NOHO Tournament Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi NOHO Software.

Phiên bản mới nhất của NOHO Tournament Manager là 2.0, phát hành vào ngày 09/08/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

NOHO Tournament Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

NOHO Tournament Manager Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NOHO Tournament Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NOHO Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản